shiatsu, tradiční čínská medicína, qi gong – Martin Ondráček

Tradiční Čínská Medicína je detailně propracovaný diagnosticko - léčebný systém fungující již dlouhá tisíciletí (4000 let). Vychází z podstaty východní filozofie, kde je život považován za syntézu těla, mysli a duše, a v souladu s tím je dobré zdraví založeno na tělesných, duševních, sociálních, morálních a duchovních komponentách.

Energie Qi (čchi), jež spolu s principy Yin a Yang tvoří základ filozofie TČM, je spojovací částí všeho, vyjadřuje účel podstaty věci, myšlenky, skutku. Je zdrojem všeho pohybu a změn v Universu. Tato energie v těle koluje tzv. meridiány – cestami, sítěmi, které se ve svém průběhu spojují s vnitřním orgánem, podle něhož jsou nazývány. Nadbytek, nedostatek či vytvořená „blokáda“ – neprůchodnost energie - způsobují nemoc. Pokud můžeme ovlivnit tok této energie působením na akupunkturní body, které jsou v průběhu každého meridiánu, můžeme ovlivnit samotnou nemoc. To, že energie „není“ vidět, neznamená, že není.  Tak jako své myšlenky - také je nevidíme a přesto je máme.

Principy čínské medicíny:

 • Celostní přístup – vnitřní a vnější je jedno, nemoc je zrcadlení – léčí člověka 
 • Kauzální přístup – řešení prvotní příčiny zdravotních potíží, nejen symptomatologická léčba.
 • Úzké propojení s přírodou – člověk jako nedílnou součástí přírody, jejich zákonů, mikrokosmu a makrokosmu

Techniky ovlivňující tok energie v meridiánech a jejich pojmenování:

 • dotekem – Shiatsu
 • užíváním bylinných odvarů – Fytoterapie
 • jehlou – Akupunktura
 • tlakem – Akupresura
 • skleň. baňkami a podtlakem – Baňkování
 • teplem doutnajícího pelyňku – Moxování
 • masáží – TuiNa
 • cvičením – Tai Ji, Qi Gong