shiatsu, tradiční čínská medicína, qi gong – Martin Ondráček

- japonské umění využívající nejstaršího léčebného nástroje - doteku (a úsměvu), jehož cílem je obnovení a udržení plynulého toku Ki (Qi) v energeticko - informačním systému těla a tím tak nastolení přirozených léčebných procesů. Jedním slovem Harmonizace. Obsah Shiatsu je široký a jeho hloubka nezměrná. Shiatsu v sobě slučuje východní dovednosti (umění buddhistické masáže, amno-ampuku, do-in) a západní fyziologii a anatomii. Zahrnuje akupresuru, mobilizace, měkké techniky, masážní techniky, trakce, reflexní terapii, relaxační techniky a moxování. Nevystížnější je Shiatsu prostě zažít.

Celý koncept čínské medicíny je především preventivní, stejné je to tak i se Shiatsu. Z pulzu (pulzová diagnostika) - energetického pole, lze disharmonii (rodící se nemoc) "přečíst" 6 - 9 měsíců před jejím přepisem do těla. Naše (západní) preventivní prohlídky odhalí problém (nemoc), která už je ve fyzické realitě. Žijeme svá minulá přání a zhmotnělé myšlenky. A tak nějakou dobu také trvá, než se nemoc projeví "navenek", ale "uvnitř" už je mnohem déle. Jde tedy o "vyladění" energetických polarit, které jsou předlohou pro vznik jakýchkoli potíží (Kyo x Jitsu, Shi x Xu).

shiatsuhototototo

Samotná terapie probíhá přes oblečení, na zemi po dobu asi 60 min. Proto je vhodné vzít si s sebou pohodlné převlečení (tepláky, tričko, ponožky) a bezprostředně před Shiatsu nejíst.