shiatsu, tradiční čínská medicína, qi gong – Martin Ondráček

Akupunktura (Zhen Jiou) je asi nejznámější terapeutickou metodou TČM. Jedná se o nabodávání tenkých jehel do přesně lokalizovaných míst - akupunkturních bodů (Xue) - a tím ovlivňování průtoku Qi a harmonizace energetické rovnováhy. V ČR je uznávaná jako léčebná metoda od roku 1996.

Čínská ušní akupunktura (Er zhen Liao Fa) je součástí terapeutických metod TČM. Už v klasických dílech čínské medicíny (Huangdi neijing) byly zmínky o využívání akupunkturních bodů na uchu. K mohutnému rozvoji a věhlasu však došlo až v 60. a 70. letech 20. století a to především zásluhou tzv. francouzské školy aurikuloterapie. Rozpracováním a výzkumem lokalizace bodů na uchu v aplikaci teoríí TČM, tak vznikla účinná a často využívaná metoda. K ošetření bodů se využívají klasické aku jehličky nebo semena s pevnou slupkou - vacárie - která se přitlačí na ušní bod a přelepí náplastí.   

Indikace:

  • traumatické poruchy (kontuze, bodné rány...)
  • zánětlivé stavy (tozilitis, mastitis, cystitis...)
  • post-chirurgická bolest
  • alergie
  • psychické stavy
  • metabolické poruchy
  • infekční nemoci (chřipka, příušnice...)
  • potíže pohybového aparátu
  • jako dopomoc při hubnutí, odvykání kouření, detoxikaci, odvykání závislostí, kosmetice...

 

... ale vždy jako součást celku - změna zdravotního stylu